โครงการส่งเสริมการปลูก

กระท่อมแบบยั่งยืน 15,000 บาท รับตันกล้าพร้อมปลูก 3-9 cm จำนวน 100ตัน สมัครลูกไร่ 1ไร่ ปลูกกรท่อมอายุตั้งแต่ 18เดือน ถึง2ปี สามารถเก็บใบขายให้ โครงการได้
- ขนาคระยะปลูก 4*4 ต่อ1ไร่ มีแผนการตลาดและสวัสดิการชีวิต 150,000 + 15,000 (ลูกไร่)

แผนการตลาด

1.ค่าแนะนำโครงการ 1ไร่ =1,500บาท , 500บาท
2.โบนัสAll sale VIP 2 บาท ต่อต้น+ 5บาทจากใบ (ตำแหน่งVIP)แนะนำโครงการได้จำนวน10ไร่ รับยอดตันกล้าทุกเดือตามยอดขายจริงทุกสายงานทั่วประเทศ
3.โบนัส แมชชิ่งจากลูกไร่ รับยอดขายใบจากลูกไร่ กิโลกรัมละ5บาท ทุกเดือนจากลูกไร่ที่เราแนะนำไว้
4.โบนัสSVP รับยอดขายตันกล้า2บาทต่อตัน+ขายใบกิโลกรัมละ5บาท ทุกสายงานทั่วประเทศ ทุกเดือน
5.กองทุนสวัสดิการชีวิต กรณีลูกไร่เสียชีวิตจะมีเงินกองทุนช่วยเหลือให้สูงสุด 150,000บาท (ระยะเวลารอคอย180วัน)และได้รับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตก่อน180วันหรือหลัง90วัน สูงสุด15,000บาท ตามยอดสะสมของบริษัท

หลักฐานการสมัคร

-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาบัญชีธนาคาร
-ใบตรวจวัดค่าดิน
-เบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร
-ที่อยู่ส่งตันกล้า
-สลิปโอนเงิน
**หมายเหตุ* ผู้สมัครจะได้รับ User+PasswordในการLogin เพื่อเข้าไปในระบบของสมาชิก

ข่าวสารสาระเกี่ยวกับพืชกระท่อม