Awesome Image


สาละวิน บุญประสาร ประธานบริหาร md.


Awesome Image


สลิล ปันศรี รองประธานบริหาร บ.กานต์สลิลซัฟพายเออร์

   2 ผู้ก่อตั้ง บ.กานต์สลิลซัฟพายเออร์ จำกัด คุณสาลวิน บุญประสบ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณ สลิล ปันศรี รองประธานบริหาร ร่วมกันก่อตั้ง บริษัทซัฟมา ตั้งแต่วันที่9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จดจัดตั้ง ณ.เลขที่ 222/407 หมู่บ้านโครงการฮาบิเทีย ราชพฤกษ์ จ.ปทุมธานี ด้วยวิสัยทัศน์ที่เด็ดเดี่ยวจากประสบการณ์การเป็นผู้นำด้านการตลาดและเครือข่าย Marketing ยาวนานกว่า 20 ปีสร้างความเชื่อถือและมั่นใจต่อสมาชิกและภาคีต่างๆการสร้างยอดขายให้กับหลายบริษัทที่ร่วมกันทำการฝ่ายตลาดวางแผนและแบบแผนเพื่อสอทของกับกระบวนการทัดสนีย์ของแต่ละที่
    ทั้งนี้ทางบริษัทได้ก้าวเข้าสู่ปีแห่งความสำเร็จในการสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์และความถนัดของตัวเองขึ้นและสร้างโมเดลธุรกิจที่ไม่เหมือนใครเตรียมพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งจัยทั้งสองผู้บริหารเราสัญญาว่าจะสร้างยอดขายให้ดังไปทั่วประเทศไทยโปร่งใสซื่อสัตย์ยุติธรรมตลอดไป แสดงความเคารพ

Signature

แสดงความเคารพ

สลิล ปันศรี และ สาละวิน บุญประสาร

Signature

ภาพบรรยากาศ

กิจกรรม ภาพการอบรม มุมจากเกษตรกร