How to & News

ข่าวสารหน้ารู้เกี่ยวกับกระท่อม

Company Overview

เกี่ยวกับเรา
บริษัทกานต์สลิล ซับไพร์มเออ และ บริษัทพสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์

โครงการส่งเสริมการปลูกกระท่อมแบบหยั่งยืน นำทีมโดย 3 ผู้บริหารจากบริษัทพสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ บริษัทกานต์สลิล ซับไพร์มเออ และทีมงานการตลาด MD

411

ผู้ร่วมโครงการ
สมาชิก

440

จำนวนไร่ที่
เข้าร่วมโครงการ

44000

ยอดต้นอ่อน
จัดจำหน่าย

5

Hub ศูนย์รับ
และกระจายสินค้า

ภาพบรรยากาศ

กิจกรรม ภาพการอบรม มุมจากเกษตรกร